کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود فایل کرم سفید ریشه

۵۰۱ دانلود فایل مورد نظر را برای دانلود شما آماده کرده است: کرم سفید ریشه پاورپوینت در خصوص آفت کرم سفید ریشه جهت دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد… جزئیات بیشتر / دانلود    

ادامه نوشته »

دانلود فایل راهکارهای مقاومت و سازگاری به تنش خشکی در گیاهان زراعی

۵۰۱ دانلود فایل مورد نظر را برای دانلود شما آماده کرده است: راهکارهای مقاومت و سازگاری به تنش خشکی در گیاهان زراعی پاورپوینت راهکارهای مقاومت به تنش خشکی جهت استفاده دانشجویان کارشناسی ارشذ زراعت درس تنش خشکی… جزئیات بیشتر / دانلود    

ادامه نوشته »

دانلود فایل تاثیر مقادیر مختلف هورمون های سالیسیلیک و نفتالین استیک اسید بر خصوصیات مرفوفیزیولوژی و عملکردی ماش در شرایط آب و هوایی شهرستان اهواز

۵۰۱ دانلود فایل مورد نظر را برای دانلود شما آماده کرده است: تاثیر مقادیر مختلف هورمون های سالیسیلیک و نفتالین استیک اسید بر خصوصیات مرفوفیزیولوژی و عملکردی ماش در شرایط آب و هوایی شهرستان اهواز تاثیر مقادیر مختلف هورمون های سالیسیلیک و نفتالین استیک اسید بر خصوصیات مرفوفیزیولوژی و عملکردی ماش در شرایط آب و هوایی شهرستان اهواز جهت آشنایی …

ادامه نوشته »

دانلود فایل مقاله اثر محلول پاشی سالیسیلیک و نفتالین استیک اسید بر صفات مرفوفیزیولوژی و مولفه های تولیدی ماش

۵۰۱ دانلود فایل مورد نظر را برای دانلود شما آماده کرده است: مقاله اثر محلول پاشی سالیسیلیک و نفتالین استیک اسید بر صفات مرفوفیزیولوژی و مولفه های تولیدی ماش مقاله اثر محلول پاشی سالیسیلیک و نفتالین استیک اسید بر صفات مرفوفیزیولوژی و مولفه های تولیدی ماش… جزئیات بیشتر / دانلود    

ادامه نوشته »

دانلود فایل دانلود کتاب اصول پرورش گیاهان آپارتمانی

۵۰۱ دانلود فایل مورد نظر را برای دانلود شما آماده کرده است: دانلود کتاب اصول پرورش گیاهان آپارتمانی کتاب اصول پرورش گیاهان آپارتمانی به وسیله بخش کتب درسی آموزش و پرورش تدوین شده است از ویژگی های آن این است که به صورت ساده به آموزش نحوه نگهداری و پرورش گیاهان و گلهای آپارتمانی پرداخته است و چون برای آموزش …

ادامه نوشته »