مقاله ی انگلیسی بارداری

کد محصول 454380 Trimester Pregnancy Loss,مقاله در رابطه با بارداری,دانلود رایگان مقاله ی انگلیسی,دانلود رایگان مقاله,مقاله ی انگلیسی در رابطه,مقاله ی انگلیسی بارداری

دانلود فایل دانلود مقاله ی در رابطه با بارداری Second-Trimester Pregnancy Loss دانلود مقاله ی در رابطه با بارداری Second-Trimester Pregnancy Loss Second-Trimester Pregnancy LossWhat do we know? What can be doneRobin B. Kalish, MDDirector of Clinical Maternal-Fetal MedicineWeill Medical College of Cornell UniversityNew York, USA page number:68p بخشی از مقاله(تحقیق): Inherited Thrombophilia Factor V Leiden mutation Prothrombin G20210A gene mutation (heterozygous) Plasminogen …

ادامه نوشته »