مطالعات زنان ( فمنیسم )

مطالعات زنان ( فمنیسم )-بسته تحقیقی طلاق عاطفی

دانلود مستقیم:  بسته تحقیقی طلاق عاطفی توضیحات: بسته تحقیقی طلاق عاطفی در این بسته تحقیقی، ۱۲ مقاله علمی  در خصوص ابعاد مختلف طلاق عاطفی (عوامل ایجادی، راهکارهای جلوگیری، پیامدها و …) گردآوری گردیده است و مناسب برای دانشجویان و محققینی است که قصد تهیه مقاله یا پروپوزال در این موضوع میباشند… جزئیات بیشتر / دانلود    

ادامه نوشته »

مطالعات زنان ( فمنیسم )-مباني انسان شناختي سبک زندگي طيبه از ديدگاه قرآن

مباني انسان شناختي سبک زندگي طيبه از ديدگاه قرآن نویسندگان: اخلاقي حليمه, شرف الدين سيدحسين, صفورايي پاريزي محمدمهدي, عزيزي كيا غلامعلي چکیده: «سبک زندگي»بيانگر ظهور پارادايم تحليلي نوين در عرصه علوم اجتماعي است. خاستگاه متفاوت سبک هاي زندگي بشر را مي توان در باورها، تفکرات، مباني، پيش فرض ها، نوع نگاه به انسان، هستي، اهداف، زندگي، ارزش ها و در …

ادامه نوشته »

مطالعات زنان ( فمنیسم )-جايگاه اشتغال زنان از نظر اسلام

جايگاه اشتغال زنان از نظر اسلام العبدالخاني ساجده*, بحريني محمدجواد چکیده: مساله اشتغال زنان در بيرون از منزل، از مسائل چالش برانگيز است. در زندگي مهدوي، در شرايط عادي از لحاظ اقتصادي هيچ تکليفي بر عهده زنان گذاشته نشده است و خانه داري را نه تنها شغلي مهم مي دانند، بلکه نقش مادري و همسري زن چنان ارزش و جايگاهي …

ادامه نوشته »

مطالعات زنان ( فمنیسم )-رابطه پايبندي مذهبي و تعارض زناشويي و تفاوت آنها در ميان زوجين

رابطه پايبندي مذهبي و تعارض زناشويي و تفاوت آنها در ميان زوجين نویسندگان: هراتيان عباسعلي*, جان بزرگي مسعود, آگاه هريس مژگان   * پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ايران   چکیده: هدف از اين پژوهش، شناسايي رابطه پايبندي مذهبي و تعارض زناشويي در ميان زوجين و مقايسه آنها با توجه به متغير جنسيت است. اطلاعات نمونه مورد پژوهش ۳۹۱ زوج …

ادامه نوشته »

مطالعات زنان ( فمنیسم )-تهيه و تدوين برنامه مهارت هاي ارتباطي و تعاملات عاطفي در بستر ارزش هاي ديني براي افزايش رضامندي زوجيت

تهيه و تدوين برنامه مهارت هاي ارتباطي و تعاملات عاطفي در بستر ارزش هاي ديني براي افزايش رضامندي زوجيت نویسندگان: جوادي بهنازسادات*, افروز غلامعلي, حسينيان سيمين, آذربايجاني مسعود, غلامعلي لواساني مسعود   * دانشگاه بين المللي امام رضا (ع)، مشهد، ايران   چکیده: پژوهش حاضر با هدف طراحي برنامه مهارت هاي ارتباطي و تعاملات عاطفي با رويکرد آموزه هاي ديني، …

ادامه نوشته »

مطالعات زنان ( فمنیسم )-تبيين فرآيند اثربخشي درمان جامع نگر ديني بر کاهش افسردگي دانشجويان دختر

تبيين فرآيند اثربخشي درمان جامع نگر ديني بر کاهش افسردگي دانشجويان دختر طيبي هاجر*, نعامي عبدالزهرا, زرگر يداله, فرهادي راد حميد   چکیده: پژوهش حاضر با هدف تبيين فرآيند اثربخشي درمان جامع نگر ديني بر کاهش افسردگي دانشجويان دختر انجام شده است. روش پژوهش، نظريه برخاسته از داده ها است که با روش کدگذاري «اشترواس» و «کوربين» تحليل شد. افراد …

ادامه نوشته »

مطالعات زنان ( فمنیسم )-رابطه کارآمدي خانواده با بهزيستي روان شناختي در دانشجويان و طلاب

رابطه کارآمدي خانواده با بهزيستي روان شناختي در دانشجويان و طلاب ویسندگان: هوشياري جعفر, صفورايي پاريزي محمدمهدي*   * جامعه المصطفي صلي اله عليه و آله و سلم العالميه، قم، ايران   چکیده: چکيده فارسي:پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه کارآمدي خانواده با بهزيستي روان شناختي در ميان دانشجويان مرد و زن متاهل کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه ها، و …

ادامه نوشته »

مطالعات زنان ( فمنیسم )-مقايسه کارکرد خانواده، باورهاي غيرمنطقي و خودپنداره در جوانان معتاد و غيرمعتاد

مقايسه کارکرد خانواده، باورهاي غيرمنطقي و خودپنداره در جوانان معتاد و غيرمعتاد نویسندگان: دادخواهي سميه, محمودفخه هيمن*   * دانشگاه پيام نور، گروه روانشناسي، دانشگاه پيام نور مرکز مهاباد، ايران   چکیده: چکيده فارسي:پژوهش حاضر با هدف مقايسه کارکرد خانواده، باورهاي غيرمنطقي و خودپنداره در جوانان معتاد و غيرمعتاد شهرستان خوي انجام گرفت. در اين مطالعه علي- مقايسه اي تعداد …

ادامه نوشته »