سامانیان

کد محصول 454356 سامانیان

دانلود فایل تحقیق درباره سامانیان ۱۷۶ ص تحقیق درباره سامانیان ۱۷۶ ص  پیشگفتار: و) معرفي كوتاه منابع و مآخذ عمده دوره سامانيان ۱- تاریخ گردیزی ۲- تاریخ بخارا ۳- تجارب الامم و تعاقب الهمم ۴- تاریخ کامل یا تاریخ بزرگ اسلام و ایران ۵- تاریخ یمینی یا تاریخ عتبی ۶- تاریخ بیهقی معروف به تاریخ مسعودی ۷- طبقات ناصری (تاریخ …

ادامه نوشته »