زلزله

کد محصول 454343 زلزله,تحقیق

دانلود فایل تحقیق درباره زلزله ۹۷ ص تحقیق درباره زلزله ۹۷ ص اولیه کره زمین زمین متغیر و تئوری صفحه زمین ساخت زمین متغیر: تئوری صفحه زمینساخت مرز صفحات: مزرهای دورشونده مرزهای همگرا مرزهای گسل امتداد­لغز تغییر شکل پوسته ای نیرو: تنش: انواع تنش: تنش فشاری: تنش کششی: تنش برشی: مرحله تغییر شکل ارتجاعی (الاستیک): مشخصات فیزیکی سنگ کره: بازگشت …

ادامه نوشته »