ريخته گري

کد محصول 454331 ريخته گري

دانلود فایل ريخته گري ۴۳ ص ريخته گري ۴۳ ص مقدمه: جدول شماره ۱ برنامه توليد كارخانه ريخته گري چدني به ظرفيت ۱۰ هزار تن در سال  1-2- طرح مقدماتي مراحل توليد و شناسايي ماشين آلات و تجهيزات ۱-۳ بر آورد اوليه تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز و منابع تأمين آنها ۱-۳-۱ تجهيزات ذوب -۳-۱-۱ كوره هاي الكتريكي شكل …

ادامه نوشته »