اسکلت بتنی

کد محصول 454545 نحوه ساخت پی,اسکلت بتنی,سقف اول

دانلود فایل نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول ۴۰ صفحه نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول ۴۰ صفحه فهرست مطالب عنوان صفحه  مقدمه………………………… ۳  اجرای شبکه پی……………….. ۵  بتن ریزی پی…………………. ۱۸  اجرای سقف……………………. ۲۵  اجرای پله……………………. ۳۶ میلگرد : میلگردهای پی به دو قسمت طولی ( کمرکش ) و عرضی ( …

ادامه نوشته »